KAP’a Yapılan Duyuru

KAP’a Yapılan Duyuru

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı                         : M.V. Holding A.Ş.

Adresi                                                               : Bayar Cad.Gülbahar Sokak KVK Plaza No:14 Kat:10

Kozyatağı/Kadıköy/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.                                          : 0216 464 27 76 / Fax: 0216 410 71 85

Tarih                                                                 : 28.01.2013

Konu                                                                 : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

M.V. Holding A.Ş. olarak sahibi olduğumuz 26.021.712,590 nominal tutarlı Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hisse senetlerinin kayıt altına alınması amacıyla  25 Ocak 2013 tarihinde yaptığımız başvuru rutin bir işlem olup şirketimizin uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

M.V. HOLDİNG A.Ş.

Banu VARGI TÜMAY          Murat ASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi        Genel Müdür Yardımcısı