Banu Vargı Tümay Cumhuriyet Dönemi Baskı Fotoğraf Koleksiyon Seçkisi Kadıköy İskelesi- Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi’nde

Banu Vargı Tümay Cumhuriyet Dönemi Baskı Fotoğraf Koleksiyon Seçkisi Kadıköy İskelesi- Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi’nde

Banu Vargı Tümay Cumhuriyet Dönemi 1923-2010 Baskı Fotoğraf Koleksiyon Seçkisi Kadıköy İskelesi- Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi’nde

Cumhuriyet Dönemi Fotoğraf Koleksiyonu’ndan seçmelerin bir bölümü ilk olarak ‘’İstanbul Fotoğraf Müzesi’nin açılışı ile birlikte ilk olarak ‘’ Banu Vargı Tümay-Dünya Gözü Galerisi’nde daha sonra da Swissotel Büyük Efes- İzmir’de sergilendi. 3 Temmuzda açılışı yapılan sergi , 14 Temmuz ’a kadar da Kadıköy Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi’nde sanat severlerlerle buluşuyor.

Koleksiyonun temel yapısı ‘’Cumhuriyet’’ Döneminde ‘’ Sanatsal Söylem’’ ve ‘’Meslek Uygulamaları’’ alanında faaliyet yürüten her kuşaktan geniş bir kitlenin ürünlerini kapsıyor. Koleksiyonda bugün hayatta olmayan kadroların yanında, profesyonel olarak yaşamlarını sürdürenler, amatör çalışmalarını yürütenler bulunuyor.

Fotoğraflar çoğunlukla ülkemizdeki yaşama bakışları, doğa ve kültür özellikleri, insan manzaraları, kent, kır-köy yaşamı, tarihi çevre, sanayi, reklam çalışmaları gibi konuları ele alması ile belgesel ve antropolojik özellikleri ile önemli araştırma ve çalışmalara temel oluşturuyor. Koleksiyonun diğer bölümü yine İstanbul Fotoğraf Müzesi Araştırma Arşivi’nde yer alıyor.

Alpay Evin, Ara Güler,Ergin Minisker, Gültekin Çizgen, Günay Alok, Güneş Karabuda, Leon Keribar,Mustafa Türkyılmaz, Önder Küçükerman, Sami Güner, Reha Günay, Sıtkı Fırat ve daha birçok değerli sanatçının fotoğraflarını sergide görmek mümkün.

http://www.ekavart.tv/sergiler/diger/banu-vargi-tumay-cumhuriyet-donemi-19232010-baski-fotograf-koleksiyon-seckisi